Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Domain

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Domain
Domain may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Domein
 • een gebied (in figuurlijke zin) dat als een geheel beheerd of beheerst wordt
 • domeinen, een geheel van eigendommen dat gezamenlijk beheerd wordt
 • domein (landgoed), een specifiek gebied dat iemand in eigendom heeft
  • zie ook: kroondomein, gebied in privébezit van de monarch; tegenwoordig ook wel: gebied waarover deze het beheer of waarvan deze het gebruiksrecht heeft
 • domeinnaam, een groep internetadressen onder gezamenlijk beheersregime, zie ook Domain Name System (DNS)
 • domein (netwerk), een groep computers die met speciale software vanaf een centraal punt beheerd kan worden
 • domein (wiskunde), de verzameling van mogelijke invoerwaarden van een wiskundige functie
 • integriteitsdomein, in de wiskunde een commutatieve ring zonder nuldelers
 • domein (logica), het domein van constanten en variabelen in de logica
 • domein (biologie), in de taxonomie de hoogste indelingsrang van levensvormen
 • domein, een terugkerend patroon van opeenvolgende aminozuren in een eiwit
 • Museum Het Domein, een museum in Sittard voor hedendaagse kunst, stedelijke historie en archeologie

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Dominio
Dominio y términos relacionados (como dominación, dominar u otros), pueden referirse a:

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Domain
Domain (englisch von lateinisch  über französisch  „Herrschaft“, „Herrschaftsbereich“) steht für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Domäne
Das Wort Domäne (von lateinisch dominium über französisch domaine „Herrschaft, Herrschaftsbereich“) ist

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipédia Français

Download this dictionary
Domaine
Cette page d’ répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| Domain in English | Domain in French | Domain in Italian | Domain in Spanish | Domain in Dutch | Domain in Portuguese | Domain in German | Domain in Russian | Domain in Japanese | Domain in Greek | Domain in Korean | Domain in Turkish | Domain in Hebrew | Domain in Arabic | Domain in Thai | Domain in Other Eastern-European languages | Domain in Other Western-European languages | Domain in Other Russian languages | Domain in Polish | Domain in Hungarian | Domain in Czech | Domain in Latvian | Domain in Catalan | Domain in Croatian | Domain in Serbian | Domain in Albanian | Domain in Urdu | Domain in Slovenian | Domain in Estonian | Domain in Bulgarian | Domain in Danish | Domain in Finnish | Domain in Norwegian | Domain in Romanian | Domain in Swedish | Domain in Ukrainian | Domain in Farsi | Domain in Macedonian | Domain in Hindi