Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Disulfide

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Disulfide
In chemistry, a disulfide usually refers to the structural unit composed of a linked pair of sulfur atoms. Disulfide usually refer to a chemical compound that contains a disulfide bond, such as diphenyl disulfide, C6H5S-SC6H5.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Zwavelbrug
Een zwavelbrug of disulfidebrug (S-S) is een sterke covalente binding, die normaliter ontstaan is door reactie tussen twee thiolgroepen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Disulfide
Disulfide sind chemische Verbindungen, die zwei aneinander gebundene Schwefelatome der Wertigkeit 2 enthalten.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Disulfidi
Disulfidi-ioni on kemiassa kahden rikkiatomin muodostama, –2 varauksen omaava, anioni (S2)2–. Disulfidi voi tarkoittaa myös kemiallista yhdistettä, joka sisältää disulfidi-ionin tai kaksi, usein toisiinsa sitoutunutta, rikkiatomia.

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

专业字典

Download this dictionary
disulfide
disulfide bond 二硫键


| Disulfide in English | Disulfide in French | Disulfide in Italian | Disulfide in Spanish | Disulfide in Dutch | Disulfide in Portuguese | Disulfide in German | Disulfide in Japanese | Disulfide in Turkish | Disulfide in Hebrew | Disulfide in Arabic | Disulfide in Urdu | Disulfide in Bulgarian | Disulfide in Danish | Disulfide in Finnish | Disulfide in Norwegian | Disulfide in Swedish