Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Cyrene, Libya

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Cyrene, Libya
Cyrene (; ) was an ancient Greek and Roman city near present-day ShahhatLibya. It was the oldest and most important of the five Greek cities in the region. It gave eastern Libya the classical name Cyrenaica that it has retained to modern times.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Cirene
Cirene fue una antigua ciudad griega en la actual Libia, la más importante de las cinco colonias griegas de la región, a la que dio el nombre de Cirenaica, utilizado todavía hoy en día. Está situada en el valle de Djebel Akhdar. En esta ciudad nacieron numerosos matemáticos o filósofos, como Eratóstenes o Sinesio de Cirene, entre otros.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Cyrène
Cyrène, l'ancienne ville grecque (en Libye actuelle), est la plus ancienne et la plus importante des cinq colonies grecques dans la région et lui donne son nom de Cyrénaïque, qui est encore utilisé aujourd'hui. Ancien évêché, elle se situe dans la vallée de Djebel Akhdar.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Kyrene
Kyrene eller Cyrene var en forntida stad i Nordafrika i nuvarande Libyen. Under romersk tid var den huvudstad i provinsen Cyrenaica.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Cyrena
Cyrenagr. Kyrenestarożytne miasto położone w północnej Libii. Niedaleko miasta znajdował się port Apollonia, początkowo również samodzielne miasto, od końca VII wieku p.n.e. traktowane jako port Cyreny.

Cyrena została założona między rokiem 675 a 650 p.n.e. (wiele źródeł podaje rok 630 p.n.e.) przez Dorów z Santorynu, a następnie sama była metropolią dla wielu kolonii. Była największym i najważniejszym z greckich pentapolis w północnej Afryce. Początkowo panowali tu królowie z rodu Battiadów, około roku 450 p.n.e. zaprowadzono ustrój republikański. Szczegóły opisujące założenie miasta podaje Herodot w IV księdze swych Historii. Po śmierci Aleksandra Wielkiego Cyrena znalazła się w rękach dynastii Ptolemeuszy, a następnie przeszła w ręce Rzymian i została stolicą prowincji Cyrenajka obejmującej również Kretę.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Cyrene, Libya in English | Cyrene, Libya in French | Cyrene, Libya in Spanish | Cyrene, Libya in Portuguese | Cyrene, Libya in Hebrew | Cyrene, Libya in Polish | Cyrene, Libya in Lithuanian | Cyrene, Libya in Finnish | Cyrene, Libya in Swedish