Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Constitution of the United States

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
United States Constitution
The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America. The Constitution originally consisted of seven Articles. The first three Articles embody the doctrine of the separation of powers, whereby the federal government is divided into three branches: the legislature, consisting of the bicameral Congress; the executive, consisting of the President; and the judiciary, consisting of the Supreme Court and other federal courts. The fourth and sixth Articles frame the doctrine of federalism, describing the relationship between State and State, and between the several States and the federal government. The fifth Article provides the procedure for amending the Constitution. The seventh Article provides the procedure for ratifying the Constitution.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Constitución de los Estados Unidos de América

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Constitution des États-Unis
La Constitution des États-Unis est, selon ses propres termes, la « loi suprême du pays ».

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
USA:s konstitution
USA:s konstitution är världens näst äldsta ännu gällande skrivna grundlag och också den äldsta ännu gällande med en federal statsordning. San Marinos skrivna grundlag är den äldsta och är från år 1600. Den brittiska grundlagen är ännu äldre, men den bygger till största delen på common law och senare utveckling, det vill säga på hävdsedvanerätt på praxis, det vill säga oskrivna regler. Det finns dock viktiga dokument av betydelse för den brittiska konstitutionen och rättsutvecklingen, exempelvis Magna Charta och Bill of Rights.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. The Constitution of the United States) to ustawa zasadnicza Stanów Zjednoczonych, uchwalona 17 września 1787 i później ratyfikowana przez specjalne konwencje w każdym z 13 stanów. Wchodząc w życie 4 marca 1789, Konstytucja zastąpiła artykuły konfederacji i wieczystej unii, które obowiązywały w latach 1781-1788.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Constitution of the United States in English | Constitution of the United States in French | Constitution of the United States in Spanish | Constitution of the United States in Portuguese | Constitution of the United States in Russian | Constitution of the United States in Japanese | Constitution of the United States in Hebrew | Constitution of the United States in Polish | Constitution of the United States in Hungarian | Constitution of the United States in Latvian | Constitution of the United States in Bulgarian | Constitution of the United States in Finnish | Constitution of the United States in Swedish