Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Conglomerate (company)

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Conglomerate (company)
A conglomerate is a combination of two or more corporations engaged in entirely different businesses that fall under one corporate group, usually involving a parent company and many subsidiaries. Often, a conglomerate is a multi-industry company. Conglomerates are often large and multinational.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Conglomérat (économie)
Un conglomérat est un groupe constitué d'entreprises aux activités très différentes, ce qui permet de diversifier les risques : les pertes de certaines activités pourront être compensées par les profits d'autres activités.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Konglomerat (företag)
För andra betydelser, se Konglomerat.''
Konglomerat är en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter. Denna företagsidé spred sig till Europa från USA efter andra världskriget. Fördelarna ansågs ligga i att företagets långsiktiga lönsamhet skulle öka genom riskspridning till olika affärsområden.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Konglomerat (ekonomia)
Konglomerat (ang. conglomerate) – w ekonomii, jest to koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o najróżniejszym profilu produkcji bez żadnej trwałej zasady doboru. W tym przypadku liczy się rentowność zainwestowanego kapitału. Oprócz typowych koncernów (branżowe, technologiczne, konglomerat) występują luźniejsze związki przedsiębiorstw mające na celu charakter kapitałowy, są to:
W konglomeracie występuje ograniczony zakres wspólnych kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw przy jednoczesnym przenoszeniu tych kosztów do określonych przedsiębiorstw w ramach całego konglomeratu.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Конгломерат
Конгломерат (лат. conglomeratus — скученный, уплотнённый):

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| Conglomerate (company) in English | Conglomerate (company) in French | Conglomerate (company) in Russian | Conglomerate (company) in Japanese | Conglomerate (company) in Hebrew | Conglomerate (company) in Polish | Conglomerate (company) in Lithuanian | Conglomerate (company) in Finnish | Conglomerate (company) in Swedish