Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Conducting

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Conducting
Conducting is the art of directing a musical performance by way of visible gestures. The primary duties of the conductor are to unify performers, set the tempo, execute clear preparations and beats, and to listen critically and shape the sound of the ensemble.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Director de Orquesta
 
Director de orquesta
Director de orquesta es el título de quien se encarga, en un contexto orquestal, de coordinar los distintos instrumentos que la componen. Carlos KleiberArturo Toscanini y Wilhelm Furtwängler, son ampliamente reconocidos como los mejores directores de su tiempo. Posteriormente ocupan a nivel mundial los primeros lugares los maestros Sergiu CelibidacheKurt MasurLeonard BernsteinZubin MehtaJames Levine,Herbert von KarajanSeiji Ozawa o Enrique García Asensio

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Chef d'orchestre
Un chef d'orchestre est un musicien chargé de coordonner le jeu des instrumentistes des orchestres symphoniquesde jazzd'harmonie ou de fanfare. Sa tâche consiste, sur le volet technique, à rendre cohérent le jeu de l'ensemble des musiciens par sa gestuelle, notamment en leur imposant une pulsation commune. Il règle par ailleurs l'équilibre des diverses masses sonores de l'orchestre. Sur le volet artistique, c'est à lui que revient la tâche d'orienter l'interprétation des œuvres, un processus qui s'étend à partir du choix du répertoire, de la première répétition jusqu'à la représentation finale.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Dirigent
En dirigent är den som dirigerar till exempel en orkester eller en kör. Dirigentens uppgift är att leda det konstnärliga arbetet och se till att orkestern, eller kören, arbetar som en enhet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Dyrygent
Dyrygent, osoba kierująca zespołami muzycznymi, takimi jak orkiestra symfoniczna, orkiestra dęta, zespoły kameralnechóry, zespoły wokalne.

Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy muzyków-wykonawców w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego.

Podczas wykonywania utworów stoi przodem do muzyków i za pomocą batuty (w przypadku orkiestr dętych promenadowych dyrygent używa tzw. laski tambourmajora stojąc lub idąc tyłem do zespołu) lub wcześniej ustalonych znaków wykonywanych głównie rękami, podkreśla wcześniej zapisane w nutach przez kompozytora cechy utworu muzycznego; tempodynamikametrumagogikaartykulacja oraz wejścia poszczególnych głosów, sekcji instrumentów, solistów wokalistów i instrumentalistów. Wykonanie utworu muzycznego: wokalnego czy instrumentalnego poprzedzone jest analizą utworu dokonaną przez dyrygenta, który ma decydujący wpływ na ostateczny kształt utworu i sposób przedstawienia go słuchaczom. Dyrygent musi więc posiadać zespół cech, który jest niezbędny w wykonywaniu tej roli, takich jak: muzykalność, poczucie rytmu, wyobraźnia muzyczna, temperament, silna osobowość.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Conducting in English | Conducting in French | Conducting in Italian | Conducting in Spanish | Conducting in Dutch | Conducting in Portuguese | Conducting in German | Conducting in Russian | Conducting in Japanese | Conducting in Greek | Conducting in Korean | Conducting in Turkish | Conducting in Hebrew | Conducting in Arabic | Conducting in Other Western-European languages | Conducting in Polish | Conducting in Hungarian | Conducting in Czech | Conducting in Catalan | Conducting in Albanian | Conducting in Danish | Conducting in Finnish | Conducting in Norwegian | Conducting in Romanian | Conducting in Swedish | Conducting in Farsi