Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Colony-forming unit

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Colony-forming unit
In microbiology, colony-forming unit (CFU) is an estimate of viable bacterial or fungal numbers. Unlike direct microscopic counts where all cells, dead and living, are counted, CFU estimates viable cells. The appearance of a visible colony requires significant growth of the initial cells plated - at the time of counting the colonies it is not possible to determine if the colony arose from one cell or 1,000 cells. Therefore, the results are given as CFU/mL (colony-forming units per milliliter) for liquids, and CFU/g (colony-forming units per gram) for solids to reflect this uncertainty (rather than cells/mL or cells/g).

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Unidad formadora de colonias

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Koloniebildende Einheit
Eine koloniebildende Einheit (KBE oder KbE, , CFU) ist eine Größe, die bei der Quantifizierung von Mikroorganismen eine Rolle spielt, und zwar wenn die Anzahl der Mikroorganismen in einem Material auf kulturellem Weg bestimmt wird.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
CFU
CFU (z ang. colony forming unit, z niem. KBE= Koloniebildende Einheit (skrót KbE)– jednostka tworząca kolonię), jednostka określająca ilość mikroorganizmów w materiale badanym przy zastosowaniu metody posiewu na/w pożywce, polegającej na możliwie równomiernym rozprowadzeniu próbki materiału na powierzchni lub w żelu pożywkowym, tak aby w idealnym przypadku wszystkie mikroorganizmy leżały samotnie i w oddaleniu od siebie, tworząc poprzez rozmnażanie każdorazowo jedną kolonię. CFU oznacza ilość pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek. Ilość kolonii jest w warunkach ideanych równa ilości mikroorganizmów w próbce, co przez interpolację pozwala na określenie ich ilości w materiale badanym (np w roztworze), co ilustruje poniższy przykład:
Pobrano wodę do analizy mikrobiologicznej. Po 1000-krotnym jej rozcieńczeniu i wylaniu 0,1 ml na płytkę z pożywką stwierdzono, że w wyniku hodowli na płytce powstało 15 kolonii. Jakie było stężenie bakterii w badanej wodzie?
Odpowiedź: 15 kolonii odpowiada 15 komórkom w rozcieńczonym 1000-krotnie roztworze (wynika to z definicji CFU). Ponieważ na płytkę wylano 0,1 ml takiego roztworu, w 1 ml znajdowało się 150 komórek bakteryjnych. Uwzględniając rozcieńczenie, można stwierdzić, że stężenie bakterii w analizowanej wodzie wynosiło 150 000 komórek/ml..

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| Colony-forming unit in English | Colony-forming unit in Spanish | Colony-forming unit in German | Colony-forming unit in Polish