Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Colon classification

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Colon classification
Colon classification (CC) is a system of library classification developed by S. R. Ranganathan. It was the first ever faceted (or analytico-synthetic) classification. The first edition was published in 1933. Since then six more editions have been published. It is especially used in libraries in India.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Colon-Klassifikation
Die Colon-Klassifikation (CC) ist eine auf S. R. Ranganathan zurückgehende Klassifikation, die insbesondere auf die Klassifikation von kleinen Artikeln (Zeitungen, Zeitschriften) ausgerichtet ist. Die erste Version der CC wurde 1933 veröffentlicht. Die aktuelle siebente Version wurde 1987 herausgegeben.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Klasyfikacja Colon
Klasyfikacja Dwukropkowa (Colon Classification) – stworzona w 1933 r. przez Shiyali Ramamrita Ranganathana, profesora katedry księgoznawstwa w Delhi. Nazwa jego klasyfikacji pochodzi od dwukropka, będącego jedynym elementem łączącym symbole w pierwszej wersji KD. Ówczesna wersja obejmowała 32 działy główne ułożone wg ewolucyjnej koncepcji wiedzy od nauk przyrodniczych począwszy a skończywszy na naukach społecznych. Druga wersja, uzupełniona i zmieniona, ukazała się w latach 50 XX w. wprowadzając już 42 następujące działy:
z  Generalia
1  Wiedza ogólnie
2  Bibliotekarstwo
3  Nauka o książce
4  Dziennikarstwo
A  Nauki przyrodnicze
AZ Nauki matematyczne
B  Matematyka
BZ Nauki fizyczne
C  Fizyka
D  Inżynieria
E  Chemia
F  Technologia
G  Biologia
H  Geologia
HZ Górnictwo
I  Botanika
J  Rolnictwo
K  Zoologia
KZ Hodowla zwierząt
L  Medycyna
LZ Farmakognozja
M  Nauki stosowane
  Doświadczenia duchowe i mistycyzm
MZ Nauki humanistyczne i społeczne
MZA Nauki humanistyczne
N  Sztuki piękne
NX Literatura i język
O  Literatura
P  Językoznawstwo
Q  Religia
R  Filozofia
S  Psychologia
  Nauki społeczne
T  Wychowanie
U  Geografia
V  Historia
W  Nauki polityczne
X  Ekonomika
Y  Socjologia
YX Praca społeczna
Z  Prawo

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

An English-Spanish Dictionary (Granada University, Spain), 14.4

Download this dictionary
CC (Colon classification)
= Clasificación de Ranganathan.
Ex: The Colon Classification was devised by the eminent Indian librarian and classificationist the late S R Ranganathan.| Colon classification in English | Colon classification in Spanish | Colon classification in German | Colon classification in Japanese | Colon classification in Polish