Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Cetynia

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Cetynia
Cetynia (czarnogórski. - Цетиње/Cetinje) - miasto i gmina miejska w południowej Czarnogórze. Liczba mieszkańców - miasto: 14 700, gmina: 18 749 (dane z roku 2003). W czasach tureckich miasto było stolicą pośrednio niezależnej Czarnogóry, później (1878 - 1918) stolicą niepodległego Królestwa Czarnogóry.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Lietuviškoji Vikipedija - laisvoji enciklopedija

Download this dictionary
Cetynia
Cetynia  – upe rytu LenkijojeMazovijos vaivadijojePalenkes Sokoluvo apskrityje. Kairysis Vakarinio Bugo upes intakas. Teka per Sedlcu aukštuma. Upe teka per šiuos kaimus: Necec Vlošcianska, Neviadoma, Kupientin Kolonija ir Kupientinas. Taip pat upe teka per Palenkes Sokoluvo miesta.

 Noredami gauti daugiau informacijos, žiurekite Wikipedia.org ...


© Šiame straipsnyje yra naudojama medžiaga iš Vikipedijas® GNU Laisvosios dokumentacijos licencija ir pagal Creative Commons Attribution Share-Alike licencija.

| Cetynia in Polish | Cetynia in Lithuanian