Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Catalysis

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Catalysis
Catalysis is the increase in the rate of a chemical reaction due to the participation of an additional substance called a catalyst. With a catalyst, reactions occur faster and with less energy. Because catalysts are not consumed, they are recycled. Often only tiny amounts are required.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Katalysator
Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden. Gewoonlijk wordt hiermee een versnelling van de reactiesnelheid bedoeld. In enkele gevallen is er sprake van een vertraging van de reactiesnelheid - dan wordt gesproken van negatief katalytische werking. Soms is het praktisch ondoenlijk om reacties te laten verlopen zonder katalysator: de activeringsenergie is dan dusdanig hoog, dat het zonder katalysator eeuwen zou duren voor de evenwichtstoestand wordt bereikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verbranding van koolwaterstoffen bij kamertemperatuur. Hoewel het energetisch gunstig is dat suiker reageert met zuurstof, gebeurt dit niet doordat de energiebarrière te hoog is. In het menselijk lichaam wordt suiker echter wel verbrand, met behulp van biologische katalysatoren: enzymen.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Catálisis
La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador y las que desactivan la catálisis son denominados inhibidores. Un concepto importante es que el catalizador no se modifica durante la reacción química, lo que lo diferencia de un reactivo.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Katalysator
Katalysator (von der Katalyse – griechisch: katálysis „Auflösung“ mit lateinischer Endung) bezeichnet in der Chemie einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Senkung der Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Er beschleunigt die Hin- und Rückreaktion gleichermaßen und ändert somit die Kinetik chemischer Reaktionen, nicht deren Thermodynamik.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
کاتاليزور

© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

| Catalysis in English | Catalysis in French | Catalysis in Italian | Catalysis in Spanish | Catalysis in Dutch | Catalysis in Portuguese | Catalysis in German | Catalysis in Russian | Catalysis in Japanese | Catalysis in Greek | Catalysis in Korean | Catalysis in Turkish | Catalysis in Hebrew | Catalysis in Arabic | Catalysis in Thai | Catalysis in Other Russian languages | Catalysis in Polish | Catalysis in Hungarian | Catalysis in Czech | Catalysis in Lithuanian | Catalysis in Latvian | Catalysis in Catalan | Catalysis in Croatian | Catalysis in Albanian | Catalysis in Urdu | Catalysis in Bulgarian | Catalysis in Danish | Catalysis in Finnish | Catalysis in Norwegian | Catalysis in Romanian | Catalysis in Swedish | Catalysis in Farsi