Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

CVP line

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Central venous catheter
In medicine, a central venous catheter ("central line", "CVC", "central venous line" or "central venous access catheter") is a catheter placed into a large vein in the neck (internal jugular vein), chest (subclavian vein or axillary vein) or groin (femoral vein). It is used to administer medication or fluids, obtain blood tests (specifically the "central venous oxygen saturation"), and measure central venous pressure.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Voie veineuse centrale
Une voie veineuse centrale est un dispositif médical visant à cathétériser une veine de gros calibre. Ce système permet d'injecter des médicaments à un malade mais aussi, dans certains cas, de mesurer la pression veineuse centrale.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Wklucie centralne
Wkłucie centralne – cewnik wprowadzony przez naczynie krwionośne do dużej centralnej żyły. Najczęściej umieszczany jest w żyle podobojczykowej, czasem w żyle szyjnej wewnętrznej. W odróżnieniu od zwykłego wenflonu, który wymaga usunięcia po kilku dniach, wkłucie centralne może pozostawać w żyle kilka tygodni, a nawet miesięcy, co jest przydatne przy długotrwałej konieczności podawania płynów i leków dożylnych, zwykle na Oddziałach Intensywnej Terapii. Możliwe jest też pobieranie z wkłucia centralnego próbek krwi do badań.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| CVP line in English | CVP line in French | CVP line in Polish