Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Bird call

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Bird vocalization
Bird vocalization includes both bird calls and bird songs. In non-technical use, bird songs are the bird sounds that are melodious to the human ear. In ornithology and birding, (relatively complex) songs are distinguished by function from (relatively simple) calls.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Vogelzang (ornithologie)
Vogelzang is het vermogen van vogels om te fluiten en is de bekendste vorm van diercommunicatie. Van zingen is geen sprake omdat vogels geen strottenhoofd hebben, maar de lucht laten trillen met behulp van membranen in de syrinx. Maar de term 'fluiten' is ook niet helemaal correct, aangezien mensen met hun lippen fluiten en vogels geen lippen hebben. Wel speelt de snavel zichtbaar een rol. Vrijwel iedere vogelsoort heeft een unieke zang, zodat soortgenoten elkaar kunnen herkennen. Ook bij het tellen van vogelpopulaties worden de soortspecifieke geluiden gebruikt. Er zijn twee soorten vogelgeluiden; de roep en de zang.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Canto de las aves

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Vogelgesang
Als Vogelgesang wird im deutschen Sprachraum die akustische Kommunikation der Vögel, insbesondere der Singvögel bezeichnet. Die Lauterzeugung erfolgt bei Vögeln meist im Stimmkopf.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vocalisation des oiseaux
Comme la plupart des vertébrés, les oiseaux émettent des sons vocalisés.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

| Bird call in English | Bird call in French | Bird call in Spanish | Bird call in Dutch | Bird call in German | Bird call in Russian | Bird call in Turkish | Bird call in Arabic | Bird call in Other Russian languages | Bird call in Urdu | Bird call in Bulgarian | Bird call in Danish | Bird call in Swedish | Bird call in Ukrainian