Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Bird call

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Bird vocalization
Bird vocalization includes both bird calls and bird songs. In non-technical use, bird songs are the bird sounds that are melodious to the human ear. In ornithology and birding, (relatively complex) songs are distinguished by function from (relatively simple) calls.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Canto de las aves

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Vocalisation des oiseaux
Comme la plupart des vertébrés, les oiseaux émettent des sons vocalisés.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Fågelläte
Fågelläte är samlingsnamnet på alla de ljud som fåglar kan åstadkomma. Främst avser man de ljud som skapas med strupen, men fåglar åstadkommer även andra mekaniska läten med exempelvis näbben och vingarna. Exempelvis fungerar hackspettars rytmiska trummande som revirhävdande och enkelbeckasinen åstadkommer ett vinande läte med hjälp av sina vingar när den störtdyker vid spelflykt.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

English Russian Lingvistica dictionary

Download this dictionary
bird call
(n) дудочка для приманки птиц

| Bird call in English | Bird call in French | Bird call in Spanish | Bird call in Russian | Bird call in Turkish | Bird call in Arabic | Bird call in Other Russian languages | Bird call in Urdu | Bird call in Bulgarian | Bird call in Swedish | Bird call in Ukrainian