Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Biography

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Biography
A biography or simply bio is a detailed description or account of a person's life. It entails more than basic facts like education, work, relationships, and death—a biography also portrays a subject's experience of these events. Unlike a profile or curriculum vitae (résumé), a biography presents a subject's life story, highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience, and may include an analysis of the subject's personality.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Biografía
La biografía (del idioma griego βίος, bíos, «vida» y γρᾶφειν, grāfezn, «escribir») es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, y sus fracasos, así como todo cuanto de significativo pueda interesar de la misma persona.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Biographie
Une biographie (une bio), du grec ancien bios, « la vie » et graphein, « écrire », est un écrit qui a pour objet l'histoire d'une vie particulière.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Biografi
En biografi är en redogörelse för en persons liv framställd av någon annan. Om framställningen är gjord av personen själv kallas den självbiografi  eller memoarer. Ordet biografi kommer ifrån (grekiska biographi´a, av bi´os 'liv' och gra´phō 'skriva'. En författare av biografier kallas biograf.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Biografia
Biografia (zob. ) – obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.

Biografia może mieć postać opracowania naukowego lub popularnonaukowego. Jednak biografią może być również forma literacka w postaci powieści biograficznej - szczególnie w przypadku braku dostępności wystarczających ilości informacji bezpośrednio na temat danej osoby, w celu dokonania jej analizy psychologicznej lub przedstawienia jej wpływu na życie epoki. Wykorzystywane wtedy są wiadomości na temat osób podobnych oraz ogólne informacje z czasów i miejsc z powiązanych z opisywaną osobą. Taką formą biografii może być wtedy również filmowa jej postać - w zależności od stopnia wierności, będąca filmem dokumentalnym lub fabularyzowanym.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Biography in English | Biography in French | Biography in Italian | Biography in Spanish | Biography in Dutch | Biography in Portuguese | Biography in German | Biography in Russian | Biography in Japanese | Biography in Greek | Biography in Korean | Biography in Turkish | Biography in Hebrew | Biography in Arabic | Biography in Thai | Biography in Other Eastern-European languages | Biography in Other Western-European languages | Biography in Other Russian languages | Biography in Polish | Biography in Hungarian | Biography in Czech | Biography in Lithuanian | Biography in Latvian | Biography in Catalan | Biography in Croatian | Biography in Serbian | Biography in Albanian | Biography in Urdu | Biography in Slovenian | Biography in Estonian | Biography in Bulgarian | Biography in Danish | Biography in Finnish | Biography in Norwegian | Biography in Romanian | Biography in Swedish | Biography in Ukrainian | Biography in Farsi | Biography in Macedonian | Biography in Hindi