Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Bahá'í calendar

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Bahá'í calendar
The Bahá'í calendar, also called the Badí‘ calendar (badí‘ means wondrous or unique ), used by Bábism and the Bahá'í Faith, is a solar calendar with regular years of 365 days, and leap years of 366 days. Years are composed of 19 months of 19 days each, (361 days) plus an extra period of "Intercalary Days" (4 in regular and 5 in leap years). Years in the calendar begin at the vernal equinox, and are counted with the date notation of BE (Bahá'í Era), with 21 March 1844 CE being the first day of the first year. The period from 21 March to 20 March is the year BE. At present, the Bahá'í calendar is synchronized to the Gregorian calendar, meaning that the extra day of a leap year occurs simultaneously in both calendars. Note: The Badi calendar was implemented during the Bábí faith and then adapted in the Bahá'í Faith.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Bahá'í-kalender
De bahá'í-kalender, ook de badí'-kalender genoemd, wordt gebruikt in het Bahá'í-geloof, is een zonnekalender met regelmatige jaren van 365 dagen en schrikkeljaren van 366 dagen. De jaren zijn samengesteld uit 19 maanden van 19 dagen elk, plus een extra periode van "schrikkeldagen" ("Ayyám-i-Há", 4 in normale jaren en 5 in schrikkeljaren). De jaren in de kalender beginnen op de lente-equinox (Naw-Rúz, 21 maart) en de laatste maand is de vastenmaand. De jaren worden geteld met de datumaanduiding “B.E.” (Bahá'í Era), met 21 maart 1844 als eerste dag van eerste jaar. De periode vanaf 21 maart 2007 tot 20 maart 2008 is jaar 164 BE.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Calendario bahá'í

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Bahaikalendern
Badíkalendern eller bahá'í-kalendern, är de bahá'í-troendes kalender. Den intierades av Báb 1844, färdigställdes av Nabíl-i-'Azam och bekräftades av Bahá'u'lláh 1863, dvs 19 år efter Bábs första framträdande. Ordet badi` betyder unik, underbar eller förunderlig , det motsvarar alfa eller "början" i Uppenbarelsebokens alfa och omega (alltings början och fullbordan) , och är dessutom ett språk – det underbara språket – från en av Guds världar, som hade en märklig effekt på åhörarna när Bahá'u'lláh sjöng eller mässade på detta språk.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
Calendário bahá'í
O calendário bahá´í, utilizado na Fé Bahá´í, é um calendário solar com 365 dias. Os anos são compostos por 19 meses de 19 dias cada, adicionado a um período chamado "Dias Intercalares"(são 4 dias, e 5 quando é ano bissexto), entre o 18° e o 19° mês (26 de Fevereiro a 1 de Março). O Ano, no calendário bahá´í começa no equinócio de outono no hemisfério sul no dia 21 de Março do calendário gregoriano. O dia inicia-se e termina no por-do-sol.

Veja mais na Wikipédia.org...


Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License

| Bahá'í calendar in English | Bahá'í calendar in Spanish | Bahá'í calendar in Dutch | Bahá'í calendar in Portuguese | Bahá'í calendar in Russian | Bahá'í calendar in Hebrew | Bahá'í calendar in Hungarian | Bahá'í calendar in Lithuanian | Bahá'í calendar in Swedish