Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Aquaculture

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Aquaculture
Aquaculture, also known as aquafarming, is the farming of aquatic organisms such as fishcrustaceansmolluscs and aquatic plants. Aquaculture involves cultivating freshwater and saltwater populations under controlled conditions, and can be contrasted with commercial fishing, which is the harvesting of wild fish. Broadly speaking, finfish and shellfish fisheries can be conceptualized as akin to hunting and gathering while aquaculture is akin to agriculture. Mariculture refers to aquaculture practiced in marine environments and in underwater habitats.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Aquacultuur
Aquacultuur is het proces waarbij vissenschaaldieren en schelpdieren kunstmatig in vijvers en bassins worden gehouden om deze vervolgens te kunnen verhandelen. Ook het kweken op zee van zeevis, mosselen, oesters in kweekinstallaties buiten de kust wordt tot de aquacultuur gerekend. Hierover gaat het onderstaande artikel.
Daarnaast wordt de term aquacultuur ook gebruikt voor de kweek van planten, meestal in serres onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de wortels in het water hangen in plaats van zich in de grond te ontwikkelen. Deze wortels voeden zich met het water vanuit de aquacultuur. Het water wordt zodoende gefilterd en voorzien van voedsel voor de vissen. Dit gesloten systeem staat ook bekend onder het overkoepelende begrip aquaponica: het samengaan van hydrocultuur met aquacultuur.
Er worden zowel vissen gekweekt voor de voedselvoorziening als voor de handel in siervis. Er zijn ruwweg twee methoden te onderscheiden, de extensieve visteelt en de intensieve visteelt.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Acuicultura
La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentosmaterias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u ornamentación.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Aquakultur
Aquakultur ist die kontrollierte Aufzucht von aquatischen, also im Wasser lebenden Organismen, insbesondere FischenMuschelnKrebsen und Algen. Allen in Aquakultur produzierten Organismen gemein ist die Zuordnung zu einem Besitzer. So unterscheidet sich die Aquakultur vom klassischen Fischfang in öffentlichen Gewässern. Die Aquakultur gewinnt besonders wegen der Überfischung zunehmend an Bedeutung.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Aquaculture
L’aquaculture (ou halieuculture, ou aquiculture, terme en usage au début du et préconisé par l’Académie française) est le terme générique qui désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. L'aquaculture se pratique en bord de mer (on parle dans ce cas de « cultures marines » ou mariculture), des rivières ou des étangs.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| Aquaculture in English | Aquaculture in French | Aquaculture in Italian | Aquaculture in Spanish | Aquaculture in Dutch | Aquaculture in Portuguese | Aquaculture in German | Aquaculture in Russian | Aquaculture in Japanese | Aquaculture in Greek | Aquaculture in Turkish | Aquaculture in Hebrew | Aquaculture in Arabic | Aquaculture in Thai | Aquaculture in Polish | Aquaculture in Czech | Aquaculture in Latvian | Aquaculture in Croatian | Aquaculture in Bulgarian | Aquaculture in Danish | Aquaculture in Norwegian | Aquaculture in Swedish | Aquaculture in Farsi