Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Aquaculture

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Aquaculture
Aquaculture, also known as aquafarming, is the farming of aquatic organisms such as fishcrustaceansmolluscs and aquatic plants. Aquaculture involves cultivating freshwater and saltwater populations under controlled conditions, and can be contrasted with commercial fishing, which is the harvesting of wild fish. Broadly speaking, finfish and shellfish fisheries can be conceptualized as akin to hunting and gathering while aquaculture is akin to agriculture. Mariculture refers to aquaculture practiced in marine environments and in underwater habitats.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Acuicultura
La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas vegetales y animales. Es una importante actividad económica de producción de alimentosmaterias primas de uso industrial y farmacéutico, y organismos vivos para repoblación u ornamentación.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Aquaculture
L’aquaculture (ou halieuculture, ou aquiculture, terme en usage au début du et préconisé par l’Académie française) est le terme générique qui désigne toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. L'aquaculture se pratique en bord de mer (on parle dans ce cas de « cultures marines » ou mariculture), des rivières ou des étangs.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Akvakultur
Akvakultur eller vattenbruk, innebär odling av organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fiskskaldjuralger eller vattenväxter. Exempel på akvakultur är utplantering av fisk i tjärnarpärlodlingar och odling av lax eller torsk i fiskodlingar.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Akwakultura
Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności (rzadziej innych produktów) ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słodko- lub słonowodnych. Najprostszą i najpospolitszą odmianą akwakultury jest zapewnienie korzystnych warunków do bytowania licznym przedstawicielom danego gatunku użytkowego (rybmięczaków i in.) w mniej lub bardziej wydzielonej części akwenu. Bardziej intensywną formą jest hodowla w stawach, basenach lub wielkich, zanurzonych w wodzie pojemnikach (klatkach). W takich przypadkach stosuje się dokarmianie, zapewnia, o ile to konieczne, odpowiedni przepływ wody czy natlenianie, ochronę przed drapieżnikami i chorobami, a nawet podgrzewanie wody (np. próby hodowli ryb w basenach z wodą geotermalną) itp. W przypadku organizmów osiadłych (np. glonyostrygi) zabiegi hodowlane polegają głównie na zwiększeniu powierzchni, na której mogłyby się osiedlać, przez układanie na dnie odpowiednich przedmiotów, np. zużytych opon samochodowych, zawieszanie sieci, sznurów, itp.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Aquaculture in English | Aquaculture in French | Aquaculture in Italian | Aquaculture in Spanish | Aquaculture in Portuguese | Aquaculture in German | Aquaculture in Russian | Aquaculture in Japanese | Aquaculture in Greek | Aquaculture in Turkish | Aquaculture in Hebrew | Aquaculture in Arabic | Aquaculture in Thai | Aquaculture in Polish | Aquaculture in Latvian | Aquaculture in Croatian | Aquaculture in Bulgarian | Aquaculture in Danish | Aquaculture in Norwegian | Aquaculture in Swedish | Aquaculture in Farsi