Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

African-American

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
African American
African Americans, also referred to as black Americans or Afro-Americans, are citizens or residents of the United States who have total or partial ancestry from any of the native populations of Sub-Saharan Africa.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Afroamericano
El término afroamericano o africano-americano se refiere a las personas nacidas en el continente americano que tienen antepasados africanos subsaharianos; los afroamericanos son por tanto un grupo de afrodescendientes. La mayoría son descendientes de personas capturadas, esclavizadas y trasladadas desde el África subsahariana (la inmensa mayoría del golfo de Guinea) hasta América por los europeos para trabajar en sus colonias, fundamentalmente en las minas y plantaciones como esclavos, entre los siglos XVI y XIX (véase Comercio atlántico de esclavos).

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Wikipédia Français

Download this dictionary
Afro-Américains
Les Afro-Américains ou Noirs américains sont les citoyens des États-Unis ayant des ancêtres originaires d'Afrique noire. La grande majorité des Afro-Américains est descendante des esclaves déportés entre le début du et le début du .

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Afroamerikaner
En afroamerikan, afrikan-amerikan, (efter engelskans African-American), är en invånare i USA (och ibland övriga Amerika) med mörk hy och ursprung från Afrika. Det finns idag knappt 37 miljoner afroamerikaner i USA, vilket motsvarar 12,3 procent av landets befolkning. Antalet slavar av afrikansk härkomst uppgick till närmare 4 miljoner när slaveriet i USA avskaffades på 1860-talet.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Afroamerykanin
Afroamerykanin (ang. African American, również Afro-American, Black American, American-African) – określenie członka grupy etnicznej - najpierw z USA, obecnie z obu Ameryk - będącego potomkiem czarnych niewolników sprowadzonych z Afryki, używane powszechnie mniej więcej od końca lat osiemdziesiątych. Nie jest stosowane w odniesieniu do innych Amerykanów pochodzących z Afryki (np.: Arabów). Określenie ma charakter kulturowo-etniczny i nie należy rozumieć go dosłownie. Przykładowo, biały urodzony w RPA po uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa, jeżeli będzie podawał się za Afroamerykanina, narazi się w najlepszym razie na śmieszność (a w skrajnym przypadku zostanie uznany za oszusta, ponieważ niektóre firmy i uniwersytety uprzywilejowują Afroamerykanów w procedurach kwalifikacyjnych w ramach akcji afirmatywnej).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| African-American in English | African-American in French | African-American in Italian | African-American in Spanish | African-American in Portuguese | African-American in Russian | African-American in Japanese | African-American in Greek | African-American in Korean | African-American in Hebrew | African-American in Polish | African-American in Finnish | African-American in Swedish