Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

African Wildcat

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
African wildcat
The African wildcat (Felis silvestris lybica) is a wildcat subspecies that occurs across Africa and extends around the periphery of the Arabian Peninsula to the Caspian Sea. As it is the most common and widely distributed wild cat, it is listed as Least Concern by IUCN since 2002.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Afrikaanse wilde kat
De Afrikaanse wilde kat (Felis silvestris libyca) is een ondersoort van de wilde kat (Felis silvestris). Deze ondersoort wordt regelmatig opgesplitst in verschillende, aan elkaar verwante ondersoorten, die samen de libyca-groep vormen. De Afrikaanse wilde kat is waarschijnlijk de voorouder van de huiskat.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Felis silvestris lybica
El gato salvaje africano o gato del desierto (Felis silvestris lybica) es una subespecie del gato montés euroasiático (F. silvestris). Se cree que fue el primer gato domesticado, y que fueron los antiguos egipcios o alguna civilización relacionada quienes lo domesticaron, hace al menos 4.000 años.

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Falbkatze
Die Falbkatze oder Afrikanische Wildkatze (Felis silvestris lybica) ist eine Unterart der Wildkatze, die in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel bis ans Kaspische Meer vorkommt. Da sie zu den am weitesten verbreiteten Katzen gehört, wird sie in der Roten Liste der IUCN seit 2002 als nicht gefährdet (Least Concern) geführt.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Kot nubijski
Kot nubijski, żbik afrykański (Felis lybica a. Felis silvestris lybica) - ssak łożyskowy z rodziny kotowatychrzędu drapieżnych. Zamieszkuje prawie całą Afrykę (poza bezwodnymi pustyniami i tropikalnymi lasami deszczowymi) oraz Półwysep Arabski. Jak widać, istnieje pewne zamieszanie w nazewnictwie tego gatunku. Wynika ono z faktu, że najnowsze badania genetyczne dowodzą niezwykle bliskiego pokrewieństwa między żbikiem i kotem nubijskim i sugerują, że należy je zaliczyć do jednego gatunku, ewentualnie wydzielając jedynie odrębną grupę żbików zamieszkujących Bliski Wschód i Afrykę. Kota nubijskiego uważa się za przodka kota domowego.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| African Wildcat in English | African Wildcat in Spanish | African Wildcat in Dutch | African Wildcat in German | African Wildcat in Russian | African Wildcat in Japanese | African Wildcat in Korean | African Wildcat in Turkish | African Wildcat in Polish | African Wildcat in Czech | African Wildcat in Finnish | African Wildcat in Swedish