Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Additive inverse

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Additive inverse
In mathematics, the additive inverse of a number  is the number that, when added to , yields zero. This operation is also known as the opposite (number), sign change, and negation. For a real number, it reverses its sign: the opposite to a positive number is negative, and the opposite to a negative number is positive.  Zero is the additive inverse of itself.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Opuesto
En matemáticas, el opuesto (o simétrico para la suma, o inverso aditivo), de un número  es el número que, sumado con , da cero. El inverso aditivo de se denota .

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Additiv invers
Den additiva inversen till ett tal n är talet, vilket adderat med n, ger noll. Den additiva inversen till n betecknas −n.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Liczba przeciwna
Liczba przeciwna do danej liczby a, to jej element odwrotny dodawania, zapisywany zazwyczaj jako -a.

W zbiorach liczb całkowitychwymiernychrzeczywistych i zespolonych dla każdej liczby istnieje liczba przeciwna. W zbiorze liczb naturalnych, oraz w klasach liczb kardynalnych i porządkowych nie jest to już prawda - liczby ujemne nie należą do zbioru liczb naturalnych, a dla nieskończonych liczb kardynalnych i porządkowych liczby przeciwne w ogóle nie są zdefiniowane, o ile nie wprowadzimy ich sztucznie, np. tak jak w liczbach nadrzeczywistych.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

Suomenkielinen Wikipedia – vapaa tietosanakirja

Download this dictionary
Vastaluku
Luvun vastaluku on luku, joka on yhtä kaukana lukusuoran nollapisteestä kuin luku itse, mutta vastakkaisella suunnalla. Näin ollen luvun ja sen vastaluvun itseisarvot ovat aina samat, mutta etumerkit vastakkaiset. Esimerkiksi luvun 3 vastaluku on -3 ja luvun vastaluku on . Luvun vastaluku taas on eli .

Lisätietoja Wikipedia.org...


© Tämä artikkeli käyttää Wikipedian ® aineistoa ja sillä on GNU-vapaan käyttöjärjestelmän lisenssi

| Additive inverse in English | Additive inverse in French | Additive inverse in Spanish | Additive inverse in Hebrew | Additive inverse in Polish | Additive inverse in Finnish | Additive inverse in Swedish | Additive inverse in Farsi