Babylon 10
The world's best online dictionary

Download it's free

Additive inverse

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Additive inverse
In mathematics, the additive inverse of a number  is the number that, when added to , yields zero. This operation is also known as the opposite (number), sign change, and negation. For a real number, it reverses its sign: the opposite to a positive number is negative, and the opposite to a negative number is positive.  Zero is the additive inverse of itself.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Tegengestelde (wiskunde)
Het tegengestelde van een getal is dat getal dat opgeteld bij nul oplevert. Het tegengestelde van wordt genoteerd met . Het tegengestelde van een getal heeft dezelfde absolute waarde als het getal maar een tegengesteld teken. Zo is het tegengestelde van gelijk aan omdat , en het tegengestelde van is omdat .

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU Vrije Documentatie Licentie

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
Opuesto
En matemáticas, el opuesto (o simétrico para la suma, o inverso aditivo), de un número  es el número que, sumado con , da cero. El inverso aditivo de se denota .

Ver más en Wikipedia.org...


© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Additiv invers
Den additiva inversen till ett tal n är talet, vilket adderat med n, ger noll. Den additiva inversen till n betecknas −n.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Liczba przeciwna
Liczba przeciwna do danej liczby a, to jej element odwrotny dodawania, zapisywany zazwyczaj jako -a.

W zbiorach liczb całkowitychwymiernychrzeczywistych i zespolonych dla każdej liczby istnieje liczba przeciwna. W zbiorze liczb naturalnych, oraz w klasach liczb kardynalnych i porządkowych nie jest to już prawda - liczby ujemne nie należą do zbioru liczb naturalnych, a dla nieskończonych liczb kardynalnych i porządkowych liczby przeciwne w ogóle nie są zdefiniowane, o ile nie wprowadzimy ich sztucznie, np. tak jak w liczbach nadrzeczywistych.


W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Additive inverse in English | Additive inverse in French | Additive inverse in Spanish | Additive inverse in Dutch | Additive inverse in Hebrew | Additive inverse in Polish | Additive inverse in Finnish | Additive inverse in Swedish | Additive inverse in Farsi