Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Abstrakcja (filozofia)

Polska Wikipedia – Darmowa encyklopedia

Download this dictionary
Abstrakcja (filozofia)
Abstrakcja (Abstrahowanie) to proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzimy do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj własności). Ostatecznie drogą tego procesu dochodzimy do pojęć najuboższych w treść, ale o najszerszym zakresie, takich jak rzeczprzedmiotsubstancja czy Byt. Pojęcie powstałe w wyniku procesu abstrakcji nazywamy abstraktem.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z Wikipedia® i posiada on Powszechna Licencje Publiczna GNU

| Abstrakcja (filozofia) in Polish