Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

A PRIORI

Babylon English-Turkish

Download this dictionary
a priori
önsel, olası, muhtemel

Türkçe Vikipedi

Download this dictionary
A priori
A priori, kelime anlamı olarak önceki demektir. Ancak genel kullanım alanı olan felsefede, deneyden önce olan anlamında kalıplaşmıştır. Deneyden sonra olan anlamındaki A posteriorinin karşıtıdır.

A priori, genelde deneyle kanıtlanamayacak olgular için kullanılır. Bunun en temel örnekleri dinsel konular ile ölüm ve hayatın başlangıcı, tanrının varlığı, evrenin yapısı gibi metafiziksel savlardır. Bilimsel açıdan hiçbir önsel bilgi yoktur, zira bilimsel metod, bu tip bilgileri reddeder. Antik Yunan felsefesinde, hiçbir deneye dayanmayan bilgiyi tanımlamak için kullanılan a priori kavramı, Skolastiklerce geliştirilmiş, Alman düşünür Immanuel Kant’ın sisteminde önem kazanmıştır. A priori ve a posteriori terimlerini ortaya atan XIV. Yüzyıl skolastiklerinden Albert le Grande de Saxe’tır.


Daha fazlası için Wikipedia.org adresine gidin…


Bu makale Vikipedi®'den bilgiler kullanır ve GNU Özgür Belgeleme Lisansı tarafından lisanslanmıştır.

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
a priori
s. önsel, apriori.

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
a priori
deneyden önce

Mustafa YILDIZ's English to Turkish Dictionary

Download this dictionary
a priori
apriori, önsel


| A PRIORI in English | A PRIORI in French | A PRIORI in Italian | A PRIORI in Spanish | A PRIORI in Dutch | A PRIORI in Portuguese | A PRIORI in German | A PRIORI in Russian | A PRIORI in Japanese | A PRIORI in Greek | A PRIORI in Korean | A PRIORI in Hebrew | A PRIORI in Arabic | A PRIORI in Thai | A PRIORI in Polish | A PRIORI in Hungarian | A PRIORI in Czech | A PRIORI in Croatian | A PRIORI in Serbian | A PRIORI in Albanian | A PRIORI in Urdu | A PRIORI in Bulgarian | A PRIORI in Danish | A PRIORI in Finnish | A PRIORI in Norwegian | A PRIORI in Romanian | A PRIORI in Swedish | A PRIORI in Farsi | A PRIORI in Hindi | A PRIORI in Indonesian | A PRIORI in Vietnamese | A PRIORI in Malay | A PRIORI in Filipino