Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

ARN de transferencia

Wikipedia Português A enciclopédia livre

Download this dictionary
ARN de transferência

© Esse artigo usa material da Wikipédia® sob a licença GNU Free Documentation License e sob nos termos da licença Creative Commons Attribution-ShareAlike

Viquipèdia en català – L’enciclopèdia lliure

Download this dictionary
ARN de transferència
L'ARN de transferència (ARNt o tRNA) és un tipus d'ARN que transporta un aminoàcid concret cap els ribosomes a la síntesi de proteïnes durant la traducció. Aquest aminoàcid ve determinat per l'anticodó de l'ARNt. L' anticodó és una unitat composta de tres nucleòsids que corresponen a les tres bases del codó en l'ARNm. Cada ARNt conté una seqüència específica del triplet anticodó en el llaç a que pot aparellar les bases d'un o més codons per a un aminoàcid. Per exemple, el codó de la lisina és AAA, l'anticodó del corresponent ARNt seria UUU.

Per obtenir-ne més informació, consulteu Wikipedia.org...


| ARN de transferencia in Portuguese | ARN de transferencia in Catalan