Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

Žabka (rozcestník)

Ceská Wikipedie- Bezplatná encyklopedie

Download this dictionary
Žabka (rozcestník)
Žabka muže být :
  • malá žába – žabicka
  • Žabka – ceská obchodní organizace
  • obcasné oznacení pro kraba – zdobný architektonický prvek
  • hovorové familiérní oznacení pro velmi mladou dívku
  • cást smycce
  • házení žabek – horizontální vrh plochým kamenem nad vodní hladinou s odrazem
  • žabky – druh otevrených letních bot

Více na Wikipedia.org...


© Tento clánek používá materiály z Wikipedia® a je licencovaný pod GNU Free Documentation License a dispozici za podmínek licence Creative Commons Uvedte autora-Zachovejte licenci